Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 26. Ոզիան սկսում է լաւ թագաւորել. Հպարտանում է, խունկ ծխում և բորոտութիւնով պատժվում։

Բ Մնացորդաց 26