Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 29. Եզեկիան նորոգում է ճշմարիտ պաշտամունքը։

Բ Մնացորդաց 29