Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 3. Տաճարի շինութեան նկարագրութիւնը։

Բ Մնացորդաց 3