Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 34. Յովսիան քանդում է կռապաշտութիւնը և նորոգում տաճարը։ Նոր գտնուած օրէնքի գիրքը կարդում են։ Ողդա մարգարէուհին։ Ուխտին նորոգումը։

Բ Մնացորդաց 34