Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 35. Յովսիան հանդէսով զատիկ է կատարում։ Նեքաւով Փարաւօնից սպանվում է։

Բ Մնացորդաց 35