Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 8. Սողոմոնը քաղաքներ է շինում, պաշտամունքի կարգեր դնում։ Նորա նաւագնացութիւնը։

Բ Մնացորդաց 8