Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 9. Սաբայի թագուհին այցելում է Սողոմոնին և ընծաներ տալիս։ Սողոմոնի հարստութիւնը և մահը։

Բ Մնացորդաց 9