ԵԶՐԱՍ

ԵԶՐԱՍ 4. Հրէաների դէմ գանգատելով խանգարում են տաճարի շինութիւնը։

Եզրաս 4