ԵԶՐԱՍ

ԵԶՐԱՍ 7. Եզրասը թագաւորիցը հրաման և նպաստ է ստանում պաշտամունքը կարգի դնելու։

Եզրաս 7