ԵԶՐԱՍ

ԵԶՐԱՍ 9. Օտարազգի կանանց հետ ամուսնութիւնները։ Եզրասի սուգը և ապաշխարանքի աղօթքը։

Եզրաս 9