ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 1. Նէեմիայի աղօթքը իր թշուառ հայրենիքի համար։

Նեեմիա 1