ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 11. Քաղաքի և գիւղերի նոր ժողովրդի ցուցակը։

Նեեմիա 11

ՆԵԵՄԻԱ 11. Քաղաքի և գիւղերի նոր ժողովրդի ցուցակը։