ԵՍԹԵՐ

ԵՍԹԵՐ 2. Եսթերը բարձրանում է թագուհութեան։ Մուրթքէ մի դաւաճանութիւն է յայտնում։

Եսթեր 2