ԵՍԹԵՐ

ԵՍԹԵՐ 3. Համանը փառասիրութիւնով որոշում է ջնջել Հրէաներին։

Եսթեր 3