ԵՍԹԵՐ

ԵՍԹԵՐ 6. Համանը ստիպվում է պատուել Մուրթքէին թագաւորի հրամանովը։

Եսթեր 6