ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 23. Յոբի եօթներորդ պատասխանը՝ թող Աստուած նորան դատի կանչէ. Բայց շատ յոյս չ’ունի։

Յոբ 23

ՅՈԲ 23. Յոբի եօթներորդ պատասխանը՝ թող Աստուած նորան դատի կանչէ. Բայց շատ յոյս չ’ունի։