ՅՈԲ

ՅՈԲ 41. Տէրը նկարագրում է Լևիաթանի կեանքը։

Յոբ 41