ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 1. Բարեպաշտի երջանկութիւնը։ Ամբարշտի ապերջանկութիւնը։

Սաղմոս 1