ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 10. Չարերի ամբարտաւանութիւնից գանգատ Աստուծուն։ Դաւիթի վստահութիւնը Աստուծոյ վերայ։

Սաղմոս 10