ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 100. Աստուծոյ ժողովուրդի գովասանքը։

Սաղմոս 100