ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 104. Աստուծոյ փառքը իր արարածների մէջ։

Սաղմոս 104