ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 105. Գովասանք Աստուծոյ իր Իսրայէլին արած բարութիւնների համար։

Սաղմոս 105