ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 108. Աստուծոյ բարութիւնը օրհնել։ Աղօթք որ Աստուած յաղթութիւն տայ թշնամիների դէմ։

Սաղմոս 108