ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 115. Փառքը միմիայն Աստուծուն։

Սաղմոս 115