ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 117. Յորդորանք Աստուծուն օրհնելու։

Սաղմոս 117