ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 118. Արդարների յաղթութեան ուրախութիւնը։

Սաղմոս 118