ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 12. Գանգատ թէ հաւատացեալները քիչ են, իսկ չարերը շատ։ Յոյս Աստուծոյ օգնութեան վերայ։

Սաղմոս 12

ՍԱՂՄՈՍ 12. Գանգատ թէ հաւատացեալները քիչ են, իսկ չարերը շատ։ Յոյս Աստուծոյ օգնութեան վերայ։