ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 122. Երուսաղէմի փառաւորութիւնը։

Սաղմոս 122