ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 125. Յոյսը ամօթով չի թողիլ։

Սաղմոս 125