ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 126. Սիօնի գերիների ազատութիւնը։

Սաղմոս 126