ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 128. Բարեպաշտի օրհնութիւնը տան մէջ։

Սաղմոս 128