ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 129. Իսրայէլին հարստահարողները պիտի խայտառակուին։

Սաղմոս 129