ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 131 Հաւատացեալի անկեղծ խոնարհութիւնը։

Սաղմոս 131