ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 132. Աստուծոյ խոստմունքների համեմատ աղօթք Դաւիթի տան համար։

Սաղմոս 132