ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 133. Եղբայրների համաձայնութեան օրհնութիւնը։

Սաղմոս 133