ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 134. Գիշերուայ օրհնութիւն տաճարումը։

Սաղմոս 134