ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 138. Աստուծոյ արած փրկութեան համար գոհութիւն։

Սաղմոս 138