ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 139. Աստուծոյ ամենագիտութիւնը և ամենուրեքութիւնը։

Սաղմոս 139

ՍԱՂՄՈՍ 139. Աստուծոյ ամենագիտութիւնը և ամենուրեքութիւնը։