ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 140. Խարդախ թշնամիների որոգայթներից ազատուելու համար աղօթք։

Սաղմոս 140