ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 141. Չարերից պահպանուելու համար աղաչանք։

Սաղմոս 141