ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 142. Հառաչելով աղաչանք, որ Աստուած օգնէ մեծ նեղութիւնից։

Սաղմոս 142