ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 145. Աստուծոյ զօրութիւնը և շնորհքը իր թագաւորութեան մէջ։

Սաղմոս 145