ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 146. Աստուծոյ յաւիտենական հաւատարմութիւնը։

Սաղմոս 146