ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 147. Գովասանք Աստուծոյ մարմնաւոր և հոգևոր օրհնութիւնների համար։

Սաղմոս 147