ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 16. Սուրբերի գեղեցիկ վիճակը և նորանց փրկուիլը մահից։

Սաղմոս 16