ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 2. Աստուծոյ Որդիի թագաւորութեան և իր թշնամիներին յաղթելու մասին մարգարէութիւն։

Սաղմոս 2