ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 20. Աղօթք թագաւորի համար պատերազմի ժամանակ։

Սաղմոս 20