ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 24. Թագաւորի փառքով մուտքը։

Սաղմոս 24