ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 26. Աղօթք որ Աստուած փրկէ անմեղին։

Սաղմոս 26