ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 29. Աստուծոյ փառքը փոթորկի մէջ։

Սաղմոս 29